• Αρχική
  • Ingredient: φραντζολάκια μπριός (brios), ανοιγμένα στη μέση αλλά όχι χωρισμένα
  • Κατηγορία

  • Κύριο Υλικό

  • Ειδική Κατηγορία

  • Διεθνή

Ingredient: φραντζολάκια μπριός (brios), ανοιγμένα στη μέση αλλά όχι χωρισμένα