• Αρχική
  • Ingredient: σταμναγκάθι, καθαρισμένο και χοντροκομμένο
  • Κατηγορία

  • Κύριο Υλικό

  • Ειδική Κατηγορία

  • Διεθνή

Ingredient: σταμναγκάθι, καθαρισμένο και χοντροκομμένο