• Αρχική
  • Ingredient: πλοκάμια από χταπόδι κατεψυγμένο (ή λιγότερα πλοκάμια και ένα μικρό ολόκληρο, καθαρισμένο από μάτια και κουκούλα)
  • Κατηγορία

  • Κύριο Υλικό

  • Ειδική Κατηγορία

  • Διεθνή

Ingredient: πλοκάμια από χταπόδι κατεψυγμένο (ή λιγότερα πλοκάμια και ένα μικρό ολόκληρο, καθαρισμένο από μάτια και κουκούλα)