• Αρχική
  • Ingredient: μείγμα γκαράμ μασάλα (προαιρετικά)
  • Κατηγορία

  • Κύριο Υλικό

  • Ειδική Κατηγορία

  • Διεθνή

Ingredient: μείγμα γκαράμ μασάλα (προαιρετικά)