• Αρχική
  • Ingredient: τόνου σε νερό, στραγγισμένη
  • Κατηγορία

  • Κύριο Υλικό

  • Ειδική Κατηγορία

  • Διεθνή

Ingredient: τόνου σε νερό, στραγγισμένη