• Αρχική
  • Ingredient: χταπόδι (καλά γουλισμένο αν είναι φρέσκο)
  • Κατηγορία

  • Κύριο Υλικό

  • Ειδική Κατηγορία

  • Διεθνή

Ingredient: χταπόδι (καλά γουλισμένο αν είναι φρέσκο)