• Αρχική
  • Ingredient: αρνίσια κοιλιά (καλά καθαρισμένη)
  • Κατηγορία

  • Κύριο Υλικό

  • Ειδική Κατηγορία

  • Διεθνή

Ingredient: αρνίσια κοιλιά (καλά καθαρισμένη)